hledat

GDPR ochrana osobních údajů

General Data Protection Regulation

Pro dosažení souladu s nařízením GDPR nabízíme systematické řešení bezpečnosti a ochrany osobních údajů včetně funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.

Začněte analýzou současného stavu

Nabízíme detailní analýzu současného stavu zpracování osobních údajů ve vaší organizaci včetně identifikace operací, které podléhají GDPR.

• Datový audit evidence osobních údajů a způsobů zpracování

• Návrh a doporučení pro dosažení souladu s nařízením GDPR

• Plán realizace a řízení implementace nápravných opatření

• Školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji

• Směrnice a zavedení organizačních pravidel

 

Bezpečnost dat, aplikací a služeb

Poskytujeme bezpečnostní audit informačních systémů, aplikací a služeb.
Na základě simulace reálného útoku odhalíme včas bezpečnostní nedostatky
a navrhneme nápravná opatření vedoucí k jejich odstranění.

• Pseudonymizace a šifrování osobních údajů

• Bezpečnost, dostupnost a odolnost používaných systémů

• Havarijní plán při porušení ochrany osobních údajů

• Pravidelné testování účinnosti bezpečnostních opatření

• Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

• Hlášení incidentů dozorovým orgánům

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zajistíme výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
Garantujeme profesní odbornost, zkušenosti a individuální přístup.

• Poradenství správcům a zpracovatelům o jejich povinnostech

• Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

• Monitoring souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy

• Odborná školení zaměstnanců zapojených do procesu zpracování

• Komunikace s dozorovými orgány a vedení konzultací

• Kontaktní místo pro subjekty osobních údajů

 

Úspěšné řízení celého procesu GDPR

GDPR není jednorázová akce. Představíme vám jednotlivé kroky vedoucí k úspěšnému a dlouhodobému plnění všech povinností vyplývajících z nového nařízení včetně datového auditu, analýzy rizik, plánu implementace, školení zaměstnanců, výkonu funkce pověřence a zajištění požadované úrovně zabezpečení používaných aplikací a služeb.

 

Mám zájem o konzultační schůzku

Telefon: +420 545 423 160

E-mail: info@tns.cz