hledat
  

Trusted Network Solutions

Bezpečnost není stav, ale proces, proto je nutné starat se o ni dlouhodobě a cíleně. Nabízíme systematické řešení bezpečnosti: analýzu rizik, návrh protiopatření, bezpečnostní politiku a její efektivní implementaci i svěřenou správu celého systému.

Konzultační služby ICT

GDPR ochrana osobních údajů

Penetrační a technické testy

Diagnostika sítě

Managed Security Services

Produkty Kernun

 

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. je platný a účinný od 1. 1. 2015. V případě oslovení opatřením obecné povahy se na organizaci vztahuje povinnost do 30 dnů nahlásit kontaktní údaje a následně do jednoho roku implementovat organizační a technická opatření.

Pomůžeme vám s analýzou současného stavu vašeho informačního systému.
Vypracujeme odborný posudek včetně doporučení pro dosažení souladu
s legislativou.

Etapa 1: Analýza současného stavu

• Detailní srovnání legislativních požadavků a reálného stavu IS

• Kontrola organizačních a technických opatření, která jsou již zavedena

• Odborný posudek a formulace nápravných opatření

Výsledkem první etapy je odborný posudek, zda se vás povinnosti vyplývající ze Zákona o kybernetické bezpečnosti týkají a v jaké míře, včetně formulace nápravných opatření a podrobných doporučení dalšího postupu tak, aby bylo dosaženo souladu s legislativou.

Máte zájem o vypracování odborného posudku?

Kontaktujte nás na e-mail: kybernetickyzakon(at)tns.cz

Telefon: +420 733 133 932

 

 

TNS je výrobcem bezpečnostních produktů KERNUN

Jsme přesvědčeni, že rizika ve světě IT se stále více orientují na konkrétní cíle. Útočníci stále více využívají lokálních aspektů. Proto jako první na světě přicházíme s bezpečnostními produkty cílenými na geografickou oblast svého nasazení. Právě v tom jsme jiní. Přehled produktů

Kernun Clear Web: Webový filtr pro bezpečný a efektivní přístup na internet. Díky unikátnímu systému zpětného reportingu a lidské kategorizaci, vyniká Kernun Clear Web vysokou přesností filtrace až 98%. Chrání interní síť, poskytuje detailní reporting, šetří datovou linku a snižuje zneužívání internetu pro soukromé účely.

Kernun Clear Web Edu: Školní webový filtr je účinným pilířem, který umožňuje aktivně předcházet rizikům spojených s internetovou bezpečností žáků a studentů. Jiné weby budou vhodné pro žáky, jiné budou k práci potřebovat učitelé, vedení školy či zaměstnanci. Všichni přitom mohou bezpečně využívat jeden internet ve stejné škole.

Kernun UTM: Integruje veškeré bezpečnostní prvky do jednoho řešení pro komplexní zabezpečení síťové infrastruktury. Samozřejmostí je nejen firewall, antivirová ochrana, ochrana mailové komunikace, antispam, antispyware, ochrana DNS, ale také autentizace uživatelů či šifrovaný VPN přístup.

 

 

 

Case Study

Bezpečnostní produkty KERNUN chrání významné české instituce a společnosti z oblasti veřejné správy, školství, bankovnictví i průmyslu. Přečtěte si případové studie o jejich nasazení v ostrém provozu u zákazníka.

Případové studie KERNUN

 

 

Aktuality

9.08.2018

Penetrační test vám sestavíme na míru

Jsou vaše data dostatečně zabezpečena? Nečekejte, až vás otestuje skutečný hacker, odhalte včas...


4.05.2017

Jak úspěšně zvládnout GDPR

Pro dosažení souladu s nařízením GDPR nabízíme systematické řešení bezpečnosti a ochrany osobních...


20.10.2014

Zajištění bezpečnosti kritického informačního systému

Jak nejefektivněji zvýšit bezpečnost systému v závěrečné fázi implementace?