hledat

Diagnostika sítě

Popis služby

Hlavním výstupem technické analýzy sítě je nalezení slabých míst informační systému. Provádíme analýzy tří druhů:

 • bezpečnostní analýzu - cílem je nalezení bezpečnostních slabin nebo neshod s definovanou bezpečnostní politikou. Obvykle je tato analýzy doplněna o penetrační testy.
 • výkonnostní analýzu - cílem je nalezení slabého prvku sítě z pohledu datového přenosu. Tato kategorie zahrnuje i velmi populární výkonnostní testy webových portálů.
 • funkční analýzu - cílem je objasnění zdánlivě záhadného jevu, který se v síti obvykle vyskytuje náhodně.

Výstupy diagnostiky sítě

Kromě přesného popisu hlavního problému a návrhu jeho řešení zahrnuje diagnostika sítě i následující výstupy:

 • Schéma a popis struktury datové sítě – ve schematu jsou vyznačeny firewally, směrovače, přepínače, server a uživatelské stanice sdružené do skupin dle fyzické topologie sítě.
 • Popis maximálních přenosových kapacit v jednotlivých segmentech sítě.
 • Aktuální zatížení jednotlivých segmentů sítě.
 • Popis směrování v síti a použitý adresní prostor; schéma logické topologie sítě.
 • Seznam aktivních prvků, které jsou z hlediska funkčnosti sítě kritické, popis konfigurace a zatížení takových prvků.
 • Seznam všech aktivních prvků, jejichž prostřednictvím je datová síť propojena s jinými sítěmi, přesný typ a popis konfigurace pro každý takový prvek.
 • Seznam všech šifrovaných komunikačních kanálů mezi interní sítí a jinými datovými sítěmi. Popis technologie použité pro zajištění autentizace, důvěrnosti a integrity přenášených dat.
 • Další výstupy specifické dle cíle technické analýzy.