hledat

Penetrační testy sítě a webových aplikací

Nečekejte, až vás otestuje skutečný hacker!

Na základě simulace reálného útoku dokážeme poskytnout přehled o slabých místech využitelných k průniku do vašich informačních systémů. Odhalíme bezpečnostní nedostatky, zhodnotíme stupeň jejich závažnosti a navrhneme nápravná opatření vedoucí k jejich odstranění.

 


Penetrační testy webových aplikací

• Test vhodný pro webové stránky i rozsáhlé webové aplikace

• Testujeme s využitím automatizovaných nástrojů i manuálních scénářů

• Návrh a provedení kombinovaných útočných scénářů

• Hloubkový audit webových aplikací vyžadujících vysokou úroveň zabezpečení

• Testy jsou prováděny dle metodiky OWASP

 

Penetrační testy perimetru sítě

Externí penetrační testy: Prověření bezpečnostních mechanismů sloužících k ochraně zdrojů, služeb a dat před neoprávněným přístupem či manipulací ze strany útočníků z vnější sítě. Cílem je odhalení co největšího počtu závažných zranitelností, které jsou zneužitelné k neoprávněnému přístupu do interní sítě.

 

Penetrační testy vnitřní sítě

Interní penetrační testy: Prověření bezpečnostních mechanismů sloužících k ochraně zdrojů, služeb a dat před neoprávněným přístupem a případným zneužitím ze strany uživatelů ve vnitřní síti, jako jsou například zaměstnanci, partneři nebo dodavatelé.

 

Penetrační testy Wi-Fi sítě

Prověření bezpečnostních mechanismů sloužících k ochraně zdrojů, služeb a dat před neoprávněným přístupem ze strany uživatelů, připojených prostřednictvím Wi-Fi sítě.

 

Bezpečnostní a technické testy

• DoS útok

• Sociální inženýrství

• Phishing

• Audit mobilních zařízení

• Audit pracovní stanice

• Prolamování hesel

• Analýza metadat na webových serverech

• Audit mobilních aplikací

• Audit zdrojového kódu

• Zátěžové testy

• Testy dle specifických požadavků

 

Produktový list – fáze a režimy testování


Prezentace – Pohled na vaši síť očima hackera

O kybernetických útocích slyšíme každý den. Pojďme se ale podívat blíže na to, jaké jsou metody a arzenál útočníka. Co všechno dokáže zneužít! Jak se bránit a co dělat proto, aby vaše infrastruktura byla skutečně zabezpečena?

 

Jsou vaše data dostatečně zabezpečena?

Sestavíme vám na míru penetrační test, který prověří skutečnou úroveň ochrany vašich informačních systémů.


Mám zájem o konzultační schůzku

Telefon: +420 545 423 160

E-mail: info@tns.cz