hledat

Informace pro akcionáře

Informace pro akcionáře jsou spravovány v neveřejné části webu a vyžadují klientský certifikát. 

  1. Úplné znění návrhu nových stanov společnosti.
  2. Zápisy z valných hromad společnosti.
  3. Hospodářské výsledky.
  4. Informace představenstva a dozorčí rady.