hledat

Jak úspěšně zvládnout GDPR

Komplexní ochrana osobních údajů včetně Pověřence DPO

Pro dosažení souladu s nařízením GDPR nabízíme systematické řešení bezpečnosti a ochrany osobních údajů včetně funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Využijte naši odbornost a zkušenosti.

Začínáme analýzou současného stavu

Nabízíme detailní analýzu současného stavu zpracování osobních údajů ve vaší organizaci včetně identifikace operací, které podléhají GDPR.

• Datový audit evidence osobních údajů a způsobů zpracování

• Návrh a doporučení pro dosažení souladu s nařízením GDPR

• Plán realizace a řízení implementace nápravných opatření

• Školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji

• Směrnice a zavedení organizačních pravidel

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO

Zajistíme výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů.
Garantujeme profesní odbornost, zkušenosti a individuální přístup.

• Poradenství správcům a zpracovatelům o jejich povinnostech

• Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

• Monitoring souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy

• Odborná školení zaměstnanců zapojených do procesu zpracování

• Komunikace s dozorovými orgány a vedení konzultací

• Kontaktní místo pro subjekty osobních údajů

 

Bezpečnost dat, aplikací a služeb

Poskytujeme bezpečnostní audit informačních systémů, aplikací a služeb.
Na základě simulace reálného útoku odhalíme včas bezpečnostní nedostatky
a navrhneme nápravná opatření vedoucí k jejich odstranění.

• Pseudonymizace a šifrování osobních údajů

• Bezpečnost, dostupnost a odolnost používaných systémů

• Havarijní plán při porušení ochrany osobních údajů

• Pravidelné testování účinnosti bezpečnostních opatření

• Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

• Hlášení incidentů dozorovým orgánům

 

Úspěšné řízení celého procesu GDPR

GDPR není jednorázová akce. Představíme vám jednotlivé kroky vedoucí k úspěšnému a dlouhodobému plnění všech povinností vyplývajících z nového nařízení včetně datového auditu, analýzy rizik, plánu implementace, školení zaměstnanců, výkonu funkce pověřence a zajištění požadované úrovně zabezpečení používaných aplikací a služeb.

 

Máte zájem o konzultační schůzku, kontaktujte nás

Telefon: +420 545 423 160

E-mail: info@tns.cz