hledat

Bezpečnostní politika a řízení bezpečnosti

Bez jasně definovaných pravidel a zodpovědností a nastavených procesů a kontrolních mechanismů nelze pochopitelně uvažovat o žádném řízení, řízení bezpečnosti IS/IT nevyjímaje. Proto společnost TNS nabízí řadu konzultačních služeb, které zákazníkům pomohou účinně zajistit bezpečnost informací a její dlouhodobé řízení.

Oblasti služeb

 • Dokumentace
  • bezpečnostní dokumentace od strategií a koncepcí, přes politiky až po detailní provozní dokumentaci.
 • Implementace a provoz
  • příprava a implementace zvoleného řešení, outsourcing služeb, školení.
 • Certifikace
  • zajištění potřebné certifikace či atestace tzv. na klíč.

Základní služby

V komerčním prostředí firma TNS zajišťuje zejména služby:

 • Bezpečnostní politika
  • definice základních parametrů, pravidel, postupů a požadavků pro řízení bezpečnosti informací.
 • Provozní dokumentace
  • detailní provozní předpisy pro jednotlivé systémy, oblasti, procesy apod.
 • Implementace ISMS
  • podpora při návrhu, zavedení a certifikaci systému řízení bezpečnosti informací dle norem řady ISO/IEC 27000.

Státní správa a samospráva (ISVS)

Pro prostředí veřejné správy společnost TNS standardně dodává služby zajišťující splnění požadavků zákona č. 365/2000 Sb. a návazných vyhlášek (zejména vyhlášek č. 529/2006 a 53/2007 Sb.).

 • Informační koncepce
  • vypracování základní dokumentace ISVS spolu s návrhem dlouhodobých cílů v oblasti kvality a bezpečnosti ISVS.
 • Provozní dokumentace
  • součástí dodávky je Bezpečnostní politika ISVS, bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému, systémová příručka a uživatelská příručka.
 • Technická dokumentace
  • jedná se o technickou dokumentaci služeb, pomocí nichž jsou realizovány vazby mezi ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní.
 • Atestace
  • atestace dlouhodobého řízení ISVS nebo atestace způsobilosti ISVS k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní.

Pro více informací kontaktujte Trusted Network Solutions, a.s. prostřednictvím telefonu +420-545 423 160 nebo e-mailu info@tns.cz.