hledat

Expertní posouzení vašeho IS

Znalecký posudek informačního sytému

Pro zhodnocení aktuálního stavu informačního systému je často nejlepším řešením použít nezávislého soudního znalce. Společnost TNS zajišťuje zpracování znaleckého posudku soudním znalcem jmenovaným pro obor kybernetika, odvětví výpočetní technicka se specializací na informační systémy a ochranu dat. Pro výkon znalecké činnosti poskytuje společnost TNS plně vybavenou testovací laboratoř, která byla mimo jiné použita při zpracování znaleckého posudku pro Ústavní soud ČR ve věci neoprávněného převodu finančních prostředků z bankovního účtu za použití slabiny v systému elektronického bankovnictví.

Cíl znaleckého posudku

Cíl znaleckého posudku je vždy stanoven na první, nezávazné schůzce s objednatelem. Zpracování znaleckého posudku je vždy individuální dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

Mezi nejčastější cíle znaleckého posudku patří:

  • Vstupní audit informačního systému.
  • Posouzení bezpečnosti informačního systému.
  • Posouzení kvalitativních parametrů informačního systému – propustnosti, výkonu, atp.
  • Posouzení shody s normami a standardy.
  • Posouzeni bezpečnosti prostředků použitých pro ochranu dat (například síly použitých mechanismů pro zajištění důvěrnosti, integrity a nepopiratelnosti dat).

Výsledný znalecký posudek je opatřen znaleckou pečetí a je evidován v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. a Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění.